Сонсголын дуудлагат потенциал

Хоёр чихэнд ээлжлэн дуу авианы цочрол өгч, сонсголын эрхтэн (дунд чих) - сонсголын мэдрэлийн судас - тархины сонсголын төв хүртэл зам дагуу цочрол дамжин, хариу урвалыг хэмжинэ. 

Заалт:

Тодорхой шалтгаангүй сонсгол буурах, толгой эргэж, тэнцвэргүйдэх.

Сонсгол, тэнцвэр болон тархины баганын эмгэгийг оношлож хянахад тохиромжтой.

Бэлтгэл:

шаардлагагүй. Хөдөлгөөнгүй хэвтэнэ.