Допплерографи

Допплерографийн шинжилгээгээр хэт авиаг ашиглан судас доторхи цусны урсгалын хурдыг хэмжиж, артери судасны нарийсал, бөглөрөлийг тогтоох боломжтой.

Заалт:

Тархины бүх төрлийн цусан хангамжтай холбоотой эмгэгүүдэд хэрэглэнэ. Мөн судасны хатуурлын эрсдэл хүчин зүйл болох цусны даралт ихсэх өвчин, зүрхний өвчин, чихрийн шижин, хэт таргалалт, хөдөлгөөний хомсдол, стресс зэрэгт урьдчилан сэргийлэх зорилгоор судасны нарийслыг эрт үе шатанд тогтоох боломжтой.

Бэлтгэл:

үсэнд шпрей цацаагүй, гель түрхээгүй байх.